Wij doen het niet beter...
We doen het anders!

FITXPERT LIFESTYLE STUDIO IS STEUNPUNT GEWORDEN VAN LEEFSTIJLCLUB -
HEALTHY LIFESTYLE, HEALTHY AGEING!


Gezond leven, iedereen wil het maar toch lukt het meer dan 75% van de Nederlandse bevolking niet. De richtlijnen die ons  zijn aangereikt door de WHO en de Gezondheidsraad, hebben gewoonweg de burger nog niet bereikt. Toch blijkt uit onderzoek dat toepassing van deze essentiële inzichten een sterk preventieve werking heeft op maar liefst 25 chronische aandoeningen, ons leven met 7 tot 10 jaar kan verlengen en het aantal ziektejaren met 14 tot 16 jaar kan reduceren. Deze kennis moet dan toch iedereen ontvangen? Dat is precies wat de ontwikkelaars van Leefstijlclub – Healthy Lifestyle, Healthy Ageing bedachten en waarom de programma’s Fit SWITCH, Food SWITCH en Mind SWITCH ontwikkeld zijn.

Henk Heesbeen en Tiny van de Wouw ondersteunen de visie van primaire preventie en gezondheidsbevordering van harte en hebben daarom besloten steunpunt te worden van Leefstijlclub - Healthy Lifestyle, Healthy Ageing.

“De omslag van een op ziekte gecentreerde gezondheidszorg naar een op preventie en gezondheidsbevordering gerichte gezondheidszorg begint bij professionals” aldus Henk Heesbeen. “Wij kunnen de programma’s direct overbrengen aan mensen die gezonder willen leven, gezonder ouder willen worden of gewoon fitter, sterker en vitaler willen leven”.

Vanaf  februari biedt FitXpert LifeStyle Studio het unieke Fit SWITCH programma aan, een 12 weken programma waarin deelnemers echte kenners worden van actief en gezond leven en zelf stapje voor stapje ontwikkelen naar een gezondere leefstijl, om er een leven lang de vruchten van te plukken.

E-mailen
Bellen